Fan-Coil Sistemleri

Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üfleyen cihazdır. Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar. Akışkan sıcak ise sıcak üfler soğuk ise soğuk üfleme yapılır. Böylece odanın havası istenilen rejime getirilmiş olur.

Fan-coil cihazları oda termostat kontrol panelleri ile kontrol edilirler. Bu oda termostatları oda içerisine takılarak Fan-Coil cihazı ile bağlantılanır. Üzerlerindeki proplar dan oda sıcaklığını ölçerek Fan-Coil cihazının çalışmasını kontrol ederler. Fan-Coil cihazlarının girişlerinde genellikle (kullanılması tavsiye edilir) iki yollu ve üç yollu motorlu vanalar kullanılır. Bu sayede hem düzenli bir rejim sağlanmış olur hem de enerjiden tasarruf edilmiş olur. Motorlu vanalar da yukarıda bahsettiğim oda termostatı ile kontrol edilir.

Fan-Coil cihazları iki tipte üretilmektedir. (Şekil değil, tip) İki borulu sistem ve dört borulu sistem. İki borulu sistemde boru içerisinden sıcak su geçerse cihaz sıcak, soğuk su geçerse cihaz soğuk üfleme yapar. Başka bir şans yoktur. Bu sistemde birisi gidiş ve birisi dönüş borusudur haliyle. Dört borulu sistemde ise ilk iki borudan sıcak gidiş-dönüş, ikinci iki borudan ise soğuk gidiş-dönüş suları geçmektedir. Anlaşıldığı gibi iki borulu sistemde iki boru dört borulu sistemde ise dört boru yer almaktadır. Bu sayede özellikle mevsim geçişlerinde istenilen hacimlerde ısıtma, istenilen hacimlerde soğutma yapılabilmektedir. Bu seçenek iki borulu sistemde mümkün değildir. Ana ısı merkezinden soğuk su gelirse soğutma, sıcak su gelirse ısıtma yapmaktan başka şansınız yoktur. Dört borulu sistemin iki borulu sisteme göre daha konforlu olduğu açıktır, ancak takdir edersiniz ki dört borulu sistemin iki borulu sisteme göre kurulum borulama masrafı en az iki katı daha fazladır.

Fan-Coil cihazlarına sıcak ve soğuk su nereden gelmektedir? Sıcak su beslemesi, genellikle sıcak sulu kazanlardan veya eşanjör yardımı ile buhar kazanlarından ( veya bilumum ısı üreticilerinden veya pompalarından ), soğuk su ise chiller gruplarından (veya ısı pompalarından) gelmektedir. Fan-Coil sistemleri genellikle büyük sistemlerdir. Büyük alışveriş merkezleri, Spor salonları, Rezidanslar, Kamu binaları gibi yüksek inşaat alanı olan binalarda tercih edilmektedir. Kullanım alanları geçmiş yıllarda daha yaygın olmakla beraber VRV veya VRF sistemlerinin icadı ile beraber biraz gerilemiştir. Bu büyük hacimleri ısıtmak ve soğutmak için büyük ısı merkezlerine ihtiyaç vardır. Bu ısı merkezlerinin kurulması ise oldukça masraflıdır. Fan-Coil sisteminin ilk kurulum maliyeti yüksek olmasına karşın işletme masrafları oldukça uygundur.

Fan-Coil cihazlarının bir çok şekli vardır. Yer, tavan tipinden, kaset tipine, kanallı tipten, gizli tavan tipine kadar bir çok fan-Coil tipi vardır. Bu çeşitlilik sayesinde cihazlar inşaat ile çok uyumlu bir görüntü sunmaktadır. Fan-Coil sisteminde ısıtma ve soğutma borularına ek olarak bir de drenaj çıkış borusu mevcuttur. Nitekim cihaz soğutma yaparken yoğuşma yapacaktır. Yoğuşma suyu ise drenaj tavası ve ardından drenaj borusu ile dışarı atılmalıdır. Tüm cihazlara düzgün bir şekilde drenaj tesisatı yapılması önerimizdir.