Isı Pompası (Heat Pump)

Isı Pompaları yenilenebilir enerji kaynakları başlığı altında yer almaktadır.  Avrupa’da 1926 yılından beri ve Amerika’da 1900 yılların başında kullanılmaya başlanmış sistemler olup dünyanın hemen hemen her noktasında kullanılmaktadır.

Isı pompaları toprak, su ve hava kaynaklı olarak üçe ayrılır. Ülkemizde bu üç ayrı kurulum sistemlerini görmek mümkündür. Onbinlerce de örneği vardır.

Isı Pompaları temelde enerji üretmez, mevcut enerjiyi taşımak prensibiyle çalışmaktadır. Çok az bir elektrik enerjisi sarfiyatıyla, bir kompresör aracılığıyla gazı sıkıştırarak buharlaşma seviyesine getirip sıcak suya dönüştürür.

Son teknoloji otomasyon sistemleri aracılığıyla tek bir sistemden ısıtma, soğutma ve sıcak suyu elde eder. Ayrıca iklim geçiş dönemlerinde açık havuzumuzu ısıtarak katkı sağlar.

Isı pompaları elektrikten harcamasından başka bir yakıt kullanmaz. Bir(1) birim elektrik enerjisiyle dört(4)-beş(5) birimlik bedava enerji elde eder. Dolayısıyla bu bedava enerjiden dolayı kullanıcıya %40 – %80 enerji tasarrufu sağlar.

Örnek değer vermek gerekirse; 12 kW enerji üretimi için gerekli harcama 2-3 kW dır.

Isı pompalarında kullandığımız ürünler; Nibe, Viessmann, LG, Gassero ve Phnix ürünleridir.