PV Enerji Sistemleri ve Fotovoltaik Güneş Panelleri

PV Enerji Sistemleri ve Fotovoltaik Güneş Panelleri

Güneş ışınlarından faydalanabilmek için geliştirilen teknolojilerin bir kısmı, güneş enerjisini ışık yada ısı şeklinde direkt olarak çevirirken bir kısmı da güneş ışınlarından elektrik üretmek için kullanır. Tüm üreticiler her geçen gün yeni yatırımlar yaparak güneş ışınlarından maksimum seviyede faydalanmayı hedefler. Günümüz teknolojileri güneş ışınlarından hem suyu ısıtmak hem de elektrik üretmek için faydalanırlar.

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Yeşil Enerji – Yenilenebilir Enerji Nedir ?

Sürekli tekrarlayan doğa olaylarının akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışınları, rüzgar, akarsular ( nehir, ırmak, dereler ) vb. yani hidro güç biyolojik süreçler ve jeotermal olarak adlandırılabilir. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi olarak tanımlanır.

Günümüzde küresel enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilir. Ancak bu kaynaklar hem sınırlı, hem de rezervleri azaldıkça fiyatı da artar. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü almaktadır. Yenilenebilir enerjilerin bir çoğu direkt ya da endirekt olarak güneş kaynaklıdır.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi güneş ışınlarından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisine denir. Güneşte bulunan hidrojen gazının helyuma dönüşmesiyle füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneşin ışıma enerjisi yer ve atmosferdeki fiziksel biçimlenmeleri etkileyen başlıca enerji kaynağıdır.

GÜNEŞ PANELİ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİR?

Güneş paneli sahibi olmak istiyor ama güneş paneli ne kadar elektrik üretir diye merak ediyorsunuz. Çünkü kulaktan dolma bilgiler karar verme ve bu maliyete değip değmeyeceği konusunda tereddütte kalmanıza sebep oluyor, biliyoruz. O halde en başta şunu söylememiz gerekir; güneş paneli panelin büyüklüğü ve özelliğine göre farklı miktarlarda elektrik üretir. Ancak genel ve birim enerji miktarları baz alındığında, güneş paneli ne kadar elektrik üretir sorusuna şu cevap verilebilir;

1 kW’lık Fotovoltaik silikon sistem (100 W), güneşin tam olarak alındığı saatlerde 1 kW elektrik üretecektir. Yani güneşin tepede olduğu ve panele doğrudan ulaştığı saatlerde kaç kW’lık sistem kurulmuşsa, o kadar elektrik enerjisi üretimi mümkündür. Ancak güneş yıl boyunca farklı açılardan düşmektedir. Diğer yandan mevsimlere göre güneşlenme oranları farklılık gösterir. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye’de günlük ortalama 7 saat güneşlenme olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda bir yılda ortalama;
1 kW x 6 saat x 365 gün = 2190 kW enerji üretilmiş olacaktır.
Bunun bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıp olduğunu düşünürsek ortalama 2000 kW elektrik enerjisi elde edersiniz.
Elektrik faturalarında günlük yada aylık kaç kW elektrik harcamanız olduğu yazar. Buna göre bir oranlama yaparak, yıllık 2000 kW elektriğin size ne kadar tasarruf sağlayacağınızı hesaplayabilirsiniz. Yukarıdaki örnek 1 kW’lık güneş panelleri için birim hesaplama olarak verilmiştir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, güneş paneli ne kadar elektrik üretir sorusuna daha açıklayıcı bir cevap verelim;

Ev tipi güneş panelleri 300 W’a kadar enerji üretebilmektedir. Ancak güç büyüdükçe boyutun da büyüdüğünü unutmamak gerekir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 300 W’lık paneliniz 0,3 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 2,1 kW elektrik üretilmiş olacaktır. 300W’lık bir panel ortalama 160 x 120 cm ebatlarındadır.

Türkiye’de bir evin günlük elektrik sarfiyatı ortalama 10 kW olarak kabul edilir. Bu durumda 5 yada 6 adet 300 W’lık (3 kW’lık) güneş paneli yıl boyunca evinizin tüm elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılamanızı sağlayacaktır.

Fotovoltaik Kullanma alanlarımız; Villa, Ev, Apartman, Fabrika, Tesisler, AVM’ler Çatı ve Duvarlarında kullanım için hızlı izinler alınabilir ve Güneş Tarlası ve Benzeri kurulumlar için Yetkili kurumlardan izin alınarak yapılabilir.